SUUNNITTELU

LUONNOSKUVAT

Kohteen suunnittelu voidaan aloittaa esimerkiksi asiakkaan omien luonnoskuvien tai jonkin mieluisen talomallin pohjalta.

Voidaan lähteä suunnittelemaan myös täysin puhtaalta pöydältä, yhdessä asiakkaan kanssa pohtien tulevan kodin toiveita ja tarpeita.
RAKENNESUUNNITTELU

Rakennesuunnittelupalvelu voi kattaa kaikki kohteen rakennesuunnitelmat, perustussuunnitelmista tarkempiin detaljeihin.

Pitkä kokemus talonrakentamisessa takaa suunnitelmien erityisen hyvän toteutuskelpoisuuden ja järkevyyden rakentamisvaiheessa työmaalla.

PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelussa keskitytään rakennuslupaa varten tarvittaviin lupakuviin.

Tarvittaessa kohteesta voidaan tehdä myös 3D-mallinnus, joka havainnollistaa hyvin kohteen tulevan ulkonäön sekä toiminnallisuuden.


Share |